लोक सेवा « प्रशासन
लोक सेवा
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्यमा गौतम र पोखरेल नियुक्त