उर्जा « प्रशासन
उर्जा
‘सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको वाहक ऊर्जा क्षेत्र’