Non Verbal Analogy « प्रशासन
Logo ३ आश्विन २०७८, आइतबार
   

Non Verbal Analogy


ललित कुमार बस्नेत

१२ असार २०७६, बिहिबार


अघिल्लो दुईवटा चित्रहरुको सम्बन्धको आधारमा पछिल्लो दुईवटा चित्रहरुबीच सम्बन्ध पत्ता लगाउनुपर्ने प्रश्नहरु यस अन्तर्गत राखिन्छ । यस सम्बन्धी प्रश्नहरु

Model Practice Question – Non Verbal Analogy

दिइएको विकल्पहरुमध्येबाट सबभन्दा मिल्ने विकल्प A, B, C, D, C, वा 1, 2, 3, 4  छनौट गर्नुहोस ।

Answer with Reason

1 b पहिलो चित्रमा भएको भित्री भाग बाहिर आउँछ ।
2 1 पहिलो चित्रलाई विभिन्न रेखाले काटिएको छ ।
3  c सबभन्दा दायाँको चित्र ठुलो भइ बाहिरी चित्र बन्दछ , सबभन्दा बायाँको चित्र चित्रको तल्लो भाग र बीचको चित्र माथिल्लो भाग बन्दछ .
4 a पहिलो चित्रमा भएको आकृति दायाँ र बायाँ परिवर्तन भएको छ ।
5 c चित्रमा थोप्लो बाहेकको भाग ज्ञडण्य मा घुम्दछ र अर्को साइडमा पुग्दछ ।
6 a पहिलो चित्रमा भित्र भएको त्रिभुज दोस्रो चित्रमा दुईवटा भएर बाहिर फर्केको छ ।
7 B चित्र vertically inverted हुन्छ ।
8 1 पहिलो चित्र (90°) (CW) ले घुमेको छ र त्यसको बाहिर एक कम भुजा आएर बसेका छ ।
9 A  

पेन्टागन vertically inverted हुन्छ । कालो चित्रको तल्लो भाग सेतो बन्दछ र यो पेन्टागन भित्र चल्दछ र माथिल्लो भागमा टाँसिन्छ ।

10 C  

पहिलो चित्रमा भएका बिन्दुहरुको रंग परिवर्तन र बसाईको ढल्काइ सामान्य परिवर्तन एवं Cshape उल्टो हुँदा दोस्रो चित्र बनेको छ ।

11  D एरो CW direction मा हेक्सागनको साइड बराबर नापले चार स्टेप चल्छ र रेखा तथा वृत्त दुइ स्टेप चल्दछन् ।
12 1  

यहाँ चित्र A को दायाँ भागमा भएका आधा छायाँ पारिएका वर्गलाई घडिको सुई घुम्ने दिशामा ९० डिग्री र बायाँ भागमा भएका आधा छाया पारिएका वर्गलाइ घडिको सुइ घुम्ने दिशा विपरित ९० डिग्रीमा घुमाउँदा चित्र बन्दछ ।

13 b बाहिरी दुइवटा चित्र हराएको छ ।
14 C रेखा चार स्थान ACW र थोप्लो तीन ACW स्थान चल्छ ।
15 b  

माथिल्लो दायाँ चित्र तल्लो दायाँमा र माथिल्लो बाया चित्र तल्लो बायाँ चित्रमा सरेको छ भने तल्लो बाया चित्र माथिल्लो दायाँ चित्रमा र तल्लो दायाँ चित्र माथिल्लो बायामा सरेको छ ।

16 A कालो पात 135oCW घुम्छ र सेतो पात 135oACW घुम्छ ।
17 a  

माथिल्लो बायाँ कुनाको चित्र ठूलो भएर बीचमा आउछ , तल्लो दायाँ कुनाको उही आकारमा माथिल्लो बाँया कुनामा जान्छ र बीचको चित्र सानो भएर तल्लो दायाँ कुनामा आउछ ।

18  C सीधा रेखा दुइ स्थान ACW चल्छ र अर्को वस्तु तीन स्थानCW चल्छ ।
19 c चित्र  90oACW मा घुम्छ र यसको कालो इन्भरटेड चित्र यसमा राखिएको छ ।
20  d  

भित्री चित्र ठूलो भइ 45oCW घुम्छ र वाहिरी चित्र बन्दछ भने वाहिरी चित्र सानो भइ इन्भर्ट भएर भित्री चित्र बन्दछ ।

21 a पहिलो चित्रका दुई भिन्न भाग जोडिएर पुरा गरिएको छ ।
22  B  

चित्र laterally inverted हुन्छ र एरोको हेड (जुन ‘V’ or an arc हुन सक्छ ) र इन्भटेड हुन्छ ।

23 D  

आधा एरो 90oACW मा घुम्ने र laterally inverted भइ आसन्न भुजामा गएको अवस्था छ । यसैगरी बांगिएको पिन 90oACW  घुमी CW direction मा आसन्न भुजामा गएको छ ।

24 4  

चित्र A को छाया परेको भाग ACW Direction मा तीन स्टेप र पिन दुइ स्टेप घुमी चित्र B बनेको छ ।

25 2  

यहाँ चित्र A लाइ घडिको सुइ घुम्ने दिशा विपरित ९० डिग्री मा घुमाउँदा चित्र B बन्दछ । सोही सम्बन्ध अनुसार २ ठीक हो ।

26 2  

चित्र A को छायाँ परेको भागलाइ १८० डिग्री मा घुमाउँदा चित्र B बनेको छ । चित्र C को छायाँ परेको भागलाइ पनि १८० डिग्री चित्र २ बन्दछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस