अन्तराष्ट्रिय « प्रशासन
अन्तराष्ट्रिय
नाइजरमा आएको बाढीबाट १ लाख ३० हजार प्रभावित