कोडिङ डिकोडिङ (coding Decoding) « प्रशासन
Logo ३ आश्विन २०७८, आइतबार
   

कोडिङ डिकोडिङ (coding Decoding)


ललित कुमार बस्नेत

२३ जेष्ठ २०७६, बिहिबार


मिति र पात्रो 

यसमा दिइएको कोडको आधारमा अर्को शब्दको कोड कसरी बनेको छ, सो पत्ता लगाई सोही नियम अनुसार सोधिएको शब्दको कोड पत्ता लगाउनुपर्छ । जस्तो:

Type 1:
अंग्रेजी, नेपाली अल्फाबेटको सुल्टो, उल्टो क्रममा Code गरिएको । यसको लागि सुल्टो क्रम पत्ता लगाउन समय लाग्दैन, उल्टो कोड पत्ता लगाउन निम्न सूत्र प्रयोग गर्ने ।

English Alphabet को हकमा, 27–  सुल्टो क्रम र

Nepali Alphabet  को हकमा, 37 – सुल्टो क्रम .

जस्तै : y को उल्टो क्रम = 27 – 25 = 2

घ को उल्टो क्रम = 37 – 4 = 33

उदाहरण :

CAT लाई  3120 ले Code  गरिन्छ भने DOG लाई के ले Code  गर्ने गरिन्छ । (Ans: = 4157)

Type 2

उपरोक्त अनुसारको सुल्टो वा उल्टो क्रमको क्रम संख्या शुरुबाट शुरु नगरी बीचबाट शुरु गर्ने वा  1, 26 etc. बाट शुरु नगरी निश्चित संख्याबाट शुरु गर्ने । जस्तो

  • CAT लाई  5322 ले Code गरिन्छ भने DOG लाई के ले  Code गरिन्छ । (Ans: 6179)
  • NAME को  Code 13261422   हुँदा TEAM को  code  के हुन्छ ? [Ans: 7222614]

Type 3

Coding  को कुनै नियम पालना नभएको तर Code गर्नुपर्ने शब्दमा रहेका अक्षरहरुको Code थाहा हुने वा अनुमान गर्न सकिने जस्तो :

(i)      Book को  Code 2114, Slow को  Code 9315 भए Blow को  code  कोड कति होला  [Ans: 2315]

Type 4  

सुल्टो वा उल्टो क्रमबाट अक्षरहरुको Place Value को योग वा अन्य कुनै क्रिया गरेको । जस्तै :

i) BAT = 23  छ भने MAN = ? (Ans: 28, किनकि 2 + 1 + 20 = 23  भए जस्तै : 13 + 1 + 14 = 28)

ii) यदि E = 5, PEN = 35  हो भने PAGE = ? (Ans:29)

Type 5

अंकहरुको क्रिया (Operation of digits) गरिको  जस्तै :

i)  43⊕21=20, 37⊕43=34 भए 45⊕73=? [Ans: 38किनकी अंकहरुको योग निकालेर 2 ले गुणा गरेको छ अर्थात् (4+5+7+3)× 2=82

Model Practice Question

 1. यदि  E = 5, PEN = 35 हो भने PAGE = ?

A) 27              B) 29                 C) 28                D) 36

2.  यदि  EAT  शब्दलाई  318 ले कोड गरिन्छ,  CHAIR  शब्दलाई  24156 ले कोड गरिन्छ  भने  TEACHER  लाई के ले  कोड गरिन्छ  ?

A) 8312346               B) 8321436                   C) 8312436                 D) 8313426

3. यदि PAINT लाई  74128  र  EXCEL  लाई  93596  लाई कोड गरिन्छ भने  ACCEPT लाई के ले कोड गरिन्छ ?

a) 455978                         b) 789543                 c) 879554                   d) 545758

4. यदि  MUSK  लाई  13-21-19-11  ले संकेत गरिन्छ भने  NOSE लाई के ले संकेत गरिन्छ  ?

A) 26-5-18-15                       B) 26-5-15-18                     C) 26-18-5-15             D) 14-15-19-5

5.  यदि  2 = 6, 3 = 12, 4 = 20 हुन्छा भने  5  = ?

A) 25                 B) 26                    C) 30                 D) 31

6. यदि  WIN  को कोड  VHM हो भने  MADEL को कोड के हुन्छ ?             

A) LZCDK               B) NNBEFM                          C) KCEDK                 D) LZCFM

7. EARTH शब्दलाई 31462  र  NEARLY शब्दलाई  831457  कोड गरिएको छ भने  HEALTHY को के हुन्छ  ?                 

A) 2315627                    B) 3126757                        C) 7231563                 D) 2531627

8. यदि कुनै भाषामा DECEMBER लाई  ERMBCEDE  को रुपमा लेखिन्छ भने  ERMBVENO  को रुपमा के कोड लेखिन्छ ? नासु 2069

A) NOVEMBER                  B) ONEVBMRE       C) ERMBCEDE          D) DECEMBER

9.  AMBER  शब्दलाई 13257  ले र   ROCKEY  शब्दलाई  760859  ले कोड गरिन्छ भने  KEYBOAR को कोड के हुन्छ  ?                   

A) 8592617                      B) 8472619                C) 8432671                 D) 8592717

10. कुनै एक निश्चित कोड भाषामा  MEDIUM लाई  NDEHVL लेखिन्छ त्यो कोड भाषामा  MIDDLE  लाई कसरि लेखिन्छ ?   

A) NHEEMD                 B) NHECMD                 C) NHCEMD              D) NHEEKD

11. यदि 43⊕21=20 र 69⊕35=46 हुन्छ भने 92⊕31=?  

A) 30                   B) 36                       C) 54                   D) 64

12.  MACHINE  को कोड  19 – 7 – 9 – 14 – 15 – 20 – 11  हुन्छ भने  DANGER  को कोड के हुन्छ  ?  

a) 24-11-13-20-7-10                 b) 10-7-20-13-11-24

c) 4-1-14-7-5-18                      d )NONE OF THESE

13. RED लाई  6720 ले  कोड गरिन्छ भने  GREEN  लाई कसरि कोड गरिन्छ ?  

a) 9207716                             b)7185514                     c)1455187                  d)1677209

14. यदि  DOLL =  6199, COCK = 5153, CROW = 5812 / FOOD = 4116  हुन्छ भने   RICE =?

A) 8057                              B) 8047                   C) 8053                      D)

15.  यदि संकेतको भाषा  CAT लाई  SATC ले लेखिन्छ तथा  DEAR लाई  SEARD  लेखिन्छ भने , SING लाई उक्त संकेतको भाषामा के लेखिएला ?  

A) SINGS                            B) BGINS                                C) GNISS                   D) SGNIS

16.  यदी LEG को मान  1/3  HAND  को मान 1/4  FINGER  को मान कति हुन्छ  ?

A)        1/3                   B)     1/6                 C)    2/3                       D)  4/6

17. यदि कुनै कोड भाषामा  COUNSEL को कोड  BITIRAK  भए त्यस कोड भासमा  GUIDANCE लाई कसरी लेखिन्छ ?                  

A) FPHZZKAB                          B) COHYZKBB                      C) FOHYZJBB           D) COHZYBKK

18.  यदि ASK को कोड  ZRJ  हो भने  ANSWER को कोड के हुन्छ ?                    

A) ZMRVDQ                          B) ZORVDQ                              C) ZMRXFQ               D) REWSNA

19. यदि कुनै भाषामा  TABLET को कोड  UACMET  हुन्छ भने  CAPSULE  को कोड के हुन्छ  ? 

A) BAORUKE                       B) DAQTUME          C) BAQRUKE           D) DAOTUME,

20. यदि CONCEPT लाई   unmulqr  र FRIEND लाई  ysglmt  कोडमा  लेखिन्छ भने  PREDICT  को कोड के हुन्छ ?

A) qsltgur               B) qgmnltr                  C) usygmnl                D) slmgtar

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस