सामान्य बौद्धिक परीक्षण (General Aptitude Test) - प्रशासन प्रशासन

सामान्य बौद्धिक परीक्षण (General Aptitude Test)


प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०७६, आईतवार ०७:४६

१. दिएको अनुक्रम-Series मा प्रश्न चिनह (?) भएको ठाँउमा कुन विकल्प ठीक हुन्छ ? (In the given series, what number should be in the place of (?) mark?)
120, 99, 80, 63, 48,?

(A) 35 (B) 38 (C) 39 (D) 40

२. दिएको Analogy मा (? ) चिन्ह लाई विस्थापन गर्ने उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस । (Find out the alternative which will replace the question mark?).
नदी : किनार :: समुन्द्र : ?
(A) बालुवा (B) छाल (C) तट (D) तरंग

३. प्रश्न चिन्हलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उपयसक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस । (Find out the alternative which will replace the question mark)

8: 24:: ? : 32
(A) 5 (B) 6 (C) 10 (D) 8

४. तलको मध्ये कुन विकल्पले प्रश्न चिन्हलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ?
– Which number replaces the question mark?

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

५. REASON लाई कुनै कोड भाषामा SFBTPO लेखिन्छ भने THINK लाई के लेखिन्छ ? (In any coded language REASON is written as SFBTPO. Then what will written for THINK)

(A) SGHMJ (B) UIJOL (C) UHNKI (D) UJKPM

६. खाली ठाउँमा कुन चाहिँ विकल्प उपयुक्त हुन्छ ?
(Find out the alternative which alternative will fill the space of question mark)

(A) 41 (B) 64 (C) 35 (D) 61
७. प्रश्नचिन्ह (?) भएको ठाउँलाई प्रतिस्थापन गर्ने उपयुक्त अंक छान्नुहोस् । (Find out the number that will replace the place of question mark)

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

८. तल दिइएका चित्रहरूमध्ये एउटा अरुभन्दा फरक छ । तर अरु सबै समान छन् । उक्त फरक चित्र कुन चाहिँ हो ? पत्ता लगाउनुहोस् । ( In the following figure one is different from other find out the different figure)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

९. तलको कुन भेन चित्रले अग्लो मानिस (Tall man), कालो कपाल भएका मानिस(Black haired people) र नेपाली (Nepalese) बीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ ? (Which of the following diagrams indicates the best relation between Tall man, Black haired people and Nepalese?)

१०. दिइएको चित्र मेट्रिक्स पूरा गर्नुहोस् ।
– Select a suitable figure from the four alternatives that would complete the figure matrix.)

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

११. तलका कुन–कुन चित्रलाइ मिलाउदा पूर्ण वर्ग (complete square) बन्दछ ? (Select the alternative which would form a complete square.)

(A)123 (B)234 (C)124 (D)245

१२. एउटा चिडियाखानामा केही मृग र सुगा रहेका छन । उनीहरूको टाउको गन्दा 80 पुग्छ र खुटा गन्दा 200 पुग्छ भनेजम्मा कति वटा सुगा रहेछन् ? (There are deer and peacocks in a zoo. By counting heads they are 80. The number of their legs is 200. How many peacocks are there?)

(A) 20 (B)30 (C)50 (D) 60

१३. व्यापारिक सम्मेलनको अन्त्यमा 10 जना मानिसले एक आपसमा हात मिलाउदा जम्मा कतिपटक हात मिलाईन्छ ? (At the end of a business conference the ten people present all shake hands with each other once. How many handshakes will there be altogether?)

(A) 20 (B) 45 (C) 55 (D)90

१४. मान पत्ता लगाउनुहोस् (Evaluate) :

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

१५. एउटा मानिसले रु. 1400 मा किनेको एउटा साइकल 15% घाटा खाएर बेच्यो भने त्यो साइकलको विक्रय मुल्य कति हो ? ( A man buys a cycle for Rs. 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle?)

(A) Rs. 1090 (B)Rs. 1160 (C)Rs. 1190 (D) Rs. 1202

१६. A / B ले एउटा काम 7 दिनमा गरि सक्छन् । B भन्दा A ले □(1 3/4) गुणा काम छिटो गर्न सक्छ । उक्त काम A एकलैले कति दिनमा गरि सक्छ ? (A and B complete a work in 7 days, If B can finish the work in□(1 3/4) Than A. in how many days A only will complete the work ?)

१७. सन् २०१८ जनवरी १ मा के बार पर्छ ? (Which days of week will be in 2018 January 1)

(A) Sunday (B) Monday (C) Friday (D) Wednesday

१८. एउटा डाइसका विभिन्न चार अवस्थाहरू दिएको छ । घ को विपरितमा कति अंक हुन्छ ? -Four positions of deice are given. Find out which number lies in opposite of 3? 

(A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 2

19. एउटा विद्यार्थीले उसका सुरुका चारवटा परिक्षामा औसत N अंक प्राप्त गर्‍यो । यदि उसले पाँचौ परीक्षामा पहिलाको औसत भन्दा 20 अंक बढायो भने सबै (पाँचैवटा) परिक्षाको औसत अंक कति हो ? ( A student secures N marks in first 4 subjects. If he increase his average marks by 20 in next subject. Find out average of all five subjects. )

(A) N + 20 (B) N + 10 (C) N + 4 (D) N + 5

20. राजु र प्रतिकको उमेरको अनुपात 3:5 छ । तिनीहरूको उमेरको योग 80 वर्ष छ । 10 वर्ष पछि तिनीहरूको उमेरको अनुपात कति हुन्छ ? (The ratio of age of Raju and Prateek is 3:5. The sum of their age is 80 years. After 10 years what will be the ratio of their age?)

2:3 (B) 1:2 (C) 3:2 (D) 3:5

२१. चित्र -X) मा जस्तै थोप्लाहरू कुन चित्रमा राख्न सकिन्छ ? (Select the figure which satisfies the same conditions of placement of the dots as in Figure-X.)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

२२. AABABCABCDABCDE …………. को 100 औं अक्षर के हुन्छ ? (In Sequence AABABCABCDABCDE… which letter occupies 100th position?)

(A) M (B) N (C) K (D) I

२३. एकजना मानिस 5 किलोमिटर दक्षिण तर्फ जान्छ र दाइने फर्कन्छ । त्यसपछि उ 3 किलोमिटर अगाडी बढेर देव्रे तर्फ फर्किन्छ र 5 किलोमिटर अगाडी जान्छ । भने अव उ सुरु विन्दुबाट कुन दिशातर्फ छ ? – A man walks 5 km toward south and then turns to the right. After walking 3 km he turns to the left and walks 5 km. Now in which direction is he from the starting place?)

(A) West (B) South (C) North-East (D) South

२४. दिएको चित्र -X_ मा रहेको आकार पुरा गर्ने विकल्प छनौट गनुहोस् । – Identify the figure that completes the pattern)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

२५. कुनै कक्षामा 50 जनाविद्यार्थीहरुले निम्नलिखित अंकपाएका छन् । उक्त तथ्यांकबाट औसत निकाल्नुहोस् ।  (In iny class 50 students secured following marks. Find out average.)

(A) 20.2 (B) 25.2 (C) 30.2 (D) 35.2

उत्तर कुन्जिका

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस